Min frus förs­te äls­ka­re

TV Tidningen - - FILMKANALER -

16.25

Un­der­hål­lan­de svensk film om pro­g­ge­ne­ra­tio­nen från 1970-ta­let och vad det blev av de­ras liv och ide­al. En kär­lekska­ru­sell tar fart när en bok­för­läg­ga­re ( Ma­ri­ka La­gercrantz) åter träf­far sitt livs förs­ta kärlek, en konst­när ( Philip Zan­dén). Med Mi­kael Samu­els­son och Sis­se­la Ky­le. (2005)

Histo­ri­en ut­spe­las i Stock­holms kul­turkret­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.