Won­der whe­el

TV Tidningen - - FILMKANALER -

14.00

Woody Al­len fort­sät­ter hål­la en sta­bilt hög ni­vå. Här är det ett tri­ang­eld­ra­ma där allt ställs på sin spets för en ser­vi­tris ( Ka­te Win­s­let), den buff­li­ge ma­kens ( Jim Belus­hi) för­fö­ris­ka dot­ter ( Ju­no Temp­le) och en snyg­ging till bad­vakt ( Jus­tin Tim­berla­ke). En histo­ria som mer ro­ar för stun­den än be­rör på dju­pet. (2017)

Hand­ling­en ut­spe­las i New York på 1950-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.