Snö­mannen

TV Tidningen - - FILMKANALER -

20.00

En thril­ler ef­ter Jo Nes­bøs sjun­de bok i den po­pu­lä­ra Har­ry Ho­le-se­ri­en. En in­te så märk­vär­dig se­ri­e­mör­dar­histo­ria.

I To­mas Al­fred­sons re­gi har det bli­vit en slags på­kostad och väl­digt snygg art mo­vie-va­ri­ant av en Kurt Wal­lan­der-dec­ka­re. Med Mi­chael Fass­ben­der och Re­bec­ca Fergu­son. (The snow­man, 2017)

På­kostat och snyggt med Re­bec­ca Fergu­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.