Borg

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.00

Det hand­lar om den klas­sis­ka Wim­ble­don-fi­na­len i ten­nis 1980. När Björn Borg ( Sver­rir Gud­na­son) ha­de chan­sen att skri­va id­rotts­hi­sto­ria ge­nom att som förs­ta spe­la­re i histo­ri­en vin­na fem ra­ka tit­lar. Om in­te USA:s nya stjärn­skott, skan­dalom­su­sa­de John McEn­roe ( Shia LaBe­ouf) skul­le stå i vägen. (2017)

I rol­len som Björn Borg ser vi Sver­rir Gud­na­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.