Sta­cey Doo­ley: De ut­nytt­ja­de bar­nen

TV Tidningen - - DAGENS -

22.45

Ung­erns pre­miär­mi­nis­ter Vik­tor Or­bán har länge va­rit på kol­li­sions­kurs med EU i frå­gor som rör mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. I ”De ut­nytt­ja­de bar­nen” be­rät­tar re­por­tern Sta­cey Doo­ley om hur roms­ka barn i allt hög­re ut­sträck­ning tas från si­na för­äld­rar och pla­ce­ras på barn­hem.

Sta­cey Doo­ley be­sö­ker Ung­ern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.