Dags att le­ta klap­par

Ul­la­red – ju­len är här

TV Tidningen - - DAGENS -

Be­hö­ver du rim­hjälp? I så fall står Mor­gan och Ola-Con­ny till din tjänst.

Ju­len kom­mer ti­digt till Ul­la­red. Gekås­be­sö­ka­re har kun­nat bo­ta­ni­se­ra bland pryd­nads­tom­tar och ad­vents­ljus­ta­kar i må­na­der. Tit­tar­na tas med till tv-värl­dens fa­vo­rit­va­ru­hus som ska julpyn­tas av Mor­gan och Ola-Con­ny. Utö­ver det kni­vi­ga upp­dra­get ska du­on ha rimstu­ga. Bland shop­par­na finns Ri­kard som län­sar Gekås på jul­ljussling­or, syst­rar­na Gun­nel och Ma­rit­ta som le­tar jul­klap­par till varand­ra, och Åke från Filip­stad som byg­ger ett pep­par­kaks­hus.

Åke ska byg­ga ett pep­par­kaks­hus.

PÅ KLAPPJAKT Syst­rar­na Gun­nel och Ma­rit­ta laddar upp in­för julaf­ton och le­tar ef­ter jul­klap­par till varand­ra på Gekås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.