Beck – spår i mör­ker

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Fulll­stän­digt ka­os är på väg att bry­ta ut i Stock­holm när ett fler­tal män­ni­skor hals­huggs till döds i tun­nel­ba­nan. Till­vä­ga­gångs­sät­tet är all­tid li­ka­dant: ström­men bryts, allt blir kol­svart, i skydd av mörk­ret slår för­ö­var­na till. Mar­tin Beck ( Pe­ter Ha­ber) och kol­le­gan Le­na Kling­s­tröm ( Sti­na Rau­te­lin) är på väg bort, på kär­leks­se­mes­ter, men de tving­as åter­vän­da … (1997)

Da­mon i tred­je fil­men om Ja­son Bour­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.