The Bour­ne ul­ti­ma­tum

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Tred­je fil­men med Matt Da­mon som Ja­son Bour­ne, med ett hem­lig­hets­fullt för­flu­tet som han in­te rik­tigt minns. Bra spel av Da­mon, Ju­lia Sti­les, Da­vid Strat­hairn, Scott Glenn, Al­bert Fin­ney och Jo­an Al­len, spek­ta­ku­lä­ra ac­tions­ce­ner och ett läc­kert ut­nytt­jan­de av de plat­ser där fil­men ut­spe­las, runt he­la värl­den. (The Bour­ne ul­ti­ma­tum, 2007)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.