Dröm­kå­ken

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.20

Pe­ter Dal­les de­but­film, en ko­me­di som spre­tar åt al­la möj­li­ga håll. Ett gift par ( Björn Skifs, Su­zan­ne Reu­ter) har köpt ett mar­dröms­hus. Ung­e­fär halv­vägs för­vand­las fil­men till en ac­tionko­me­di, med ett li­te lar­vigt för­bry­tar­gäng (Dal­le, Jo­han Ul­ve­son, Claes Måns­son) som ock­så har in­tres­sen i hu­set. (1993)

De­ras nyköp­ta hus vi­sar sig va­ra en mar­dröm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.