Hjär­tat

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.30

Fan­ni Me­te­li­us, känd från ”Tu­rist”, har skri­vit, re­gis­se­rat och gör hu­vud­rol­len i det­ta dra­ma om ett ungt par i Stock­holm och de­ras kär­leks­af­fär. Hon vill bli fo­to­graf, han vill gö­ra mu­sik. Hon är fram­åt, han mer gåt­full. Myc­ket sex, dans och fes­tan­de. Su­zan­ne Reu­ter är bra som mam­ma till hu­vud­per­so­nen. (2018)

Hand­lar om ett ungt kär­lekspar i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.