Sin Ci­ty: A da­me to kill for

TV Tidningen - - DAGENS -

23.10

Svag upp­föl­ja­re till ori­ginal­fil­men från 2005. Sex och våld i en för­ut­säg­bar och rätt tja­tig in­trig. Då hjäl­per det in­te att det är snyggt gjort och har mas­sor av bra skå­de­spe­la­re som Mic­key Rour­ke, Jes­si­ca Al­ba, Josh Bro­lin, Jo­seph Gor­don Le­vitt, Ro­sa­rio Daw­son, Eva Green och Ray Li­ot­ta fram­för ka­me­ran. (2014)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.