Lad­dat om po­li­tik och press­fri­het

The Post

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Ste­ven Spiel­bergs spän­nan­de film om press­fri­het och po­li­tik. Ame­ri­kans­ke ob­ser­va­tö­ren Da­ni­el Ells­berg ( Matt­hew Rhys) upp­täc­ker 1966 att USA:s krig mot Vi­et­nam ald­rig går att vin­na. 1971 läc­ker Ells­berg upp­gif­ter­na till New York Ti­mes som pub­li­ce­rar, trots att pre­si­dent Nix­on (1913–1994) för­sö­ker stop­pa dem. Kon­kur­ren­ten Washing­ton Post ger sig ock­så in i leken och kom­mer över än­nu mer hem­li­ga upp­gif­ter. Tom Hanks spe­lar re­dak­tions­che­fen Ben Brad­lee (1921– 2014). Me­ryl Streep är tid­ning­ens äga­re Kat­he­ri­ne Gra­ham (1917–2001). En film i stil med klas­si­kern ”Al­la pre­si­den­tens män” (1976). Och en ex­tra här­lig nostal­gitripp för al­la jour­na­lis­ter. (2017)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.