Pat­ti Ca­ke$

TV Tidningen - - FILMKANALER -

13.55

Ame­ri­kansk in­de­pen­dent­film om en ung färg­stark rap­pa­re. Hon bor i New Jer­sey, är vit, över­vik­tig och går un­der smek­nam­net Pat­ti Ca­ke$. Fil­men skild­rar hen­nes för­sök att få re­spekt och gö­ra kar­riär. Bju­der kanske in­te på någ­ra över­rask­ning­ar, men Da­ni­el­le Lou­i­se Mac­do­nald i ti­tel­rol­len är su­ve­rän. (2017)

Suveränt spel av Da­ni­el­le Lou­i­se Mac­do­nald.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.