Ett veck i ti­den

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.00

En Dis­ney-pro­du­ce­rad sa­ga som är för na­iv och lar­vig för vux­na och li­te för otäck och knäpp för barn. Mas­sor av kraft har sat­sats på de di­gi­ta­la ef­fek­ter­na och all­de­les för li­te på in­tri­gen, där folk rör sig mel­lan pla­ne­ter med hjälp av tan­ke­kraft. Med Oprah Win­freys och Ree­se Wit­herspoons (A wrink­le in ti­me, 2018)

Tre unga hit­tar ett nytt sätt att re­sa i rym­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.