Ba­by dri­ver

TV Tidningen - - FILMKANALER -

20.00

En film li­te grann i sam­ma an­da som Nicho­las Win­ding Re­fns ”Dri­ve” (2011). Här spe­lar unge An­sel Elgort chauf­för till rå­na­re som ut­för våg­hal­si­ga kup­per. Bra skå­de­spe­la­re – Ja­mie Foxx, Lily Ja­mes, Ke­vin Spa­cey, Jon Hamm. Fil­men har en ori­gi­nell mix av iro­nisk humor och ga­let spek­ta­ku­lä­ra biljakts­sce­ner. (2017)

An­sel Elgort gör rol­len som chauf­fö­ren Ba­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.