Mång­syss­lan­de ju­rist

Min san­ning

TV Tidningen - - DAGENS DAGENS -

20.00

An­na He­den­mo bju­der in ad­vo­ka­ten Tho­mas Bod­ström för ett sam­tal om li­vet – och po­li­ti­ken. Mel­lan 2000 och 2006 var han so­ci­al­de­mo­kra­tisk ju­sti­ti­e­mi­nis­ter. I au­gusti för­ra året ut­sågs han till lands­höv­ding i Stock­holms län – för att knappt tre må­na­der se­na­re bli av med pos­ten på grund av sty­rel­se­upp­dra­get i skan­dal­bo­la­get All­ra.

An­na He­den­mo och Tho­mas Bod­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.