The ot­her wo­man

TV Tidningen - - DAGENS DAGENS -

21.00

En ko­me­di som hand­lar om vän­skap och hämnd. Två kvin­nor ( Ca­me­ron Di­az, Les­lie Mann) kom­mer nä­ra varann i sin kärlek till sam­ma man och si­na hämnd­be­gär när han blir ihop med en tred­je kvin­na. Ett hämnd­dra­ma som om­väx­lan­de är lar­vigt, gri­pan­de och ro­ligt. (2014)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.