Bråk på ro­teln

Beck: Ut­an upp­såt

TV Tidningen - - DAGENS DAGENS -

För­änd­ring­ens vin­dar blå­ser på av­del­ning­en. Mar­tin Beck ( Pe­ter Ha­ber) är nu­me­ra ro­tel­chef och över­va­kar ba­ra vad hans gam­la grupp syss­lar med. Han är nöjd med att Alex Bei­jer ( Jen­nie Silfver­h­jelm) nu­me­ra är grupp­chef över Ste­i­nar ( Kristo­fer Hivju), Os­kar ( Måns Nat­ha­nael­son), Jen­ny ( An­na Asp) och Ay­da ( El­mi­ra Ari­kan). Men Ste­i­nar är miss­be­lå­ten, han vil­le ju ha haft job­bet själv och det blir snabbt kon­flikt mel­lan ho­nom och Alex i sam­band med ut­red­ning­en av en en­sam­stå­en­de mam­mas ( Eva­ma­ria Oria) död. Hon lev­de un­der skyd­dad iden­ti­tet. Olycks­fall el­ler mord? Gans­ka spän­nan­de. (2018)

ÄR NY CHEF Mar­tin Beck över­va­kar vad hans gam­la grupp syss­lar med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.