Den gal­ne kung Ge­or­ge

TV Tidningen - - FILMKANALER -

16.35

En svart ko­me­di om sjuk­do­mar och in­tri­ger vid det brit­tis­ka ho­vet på 1700-ta­let. Kung Ge­or­ge III ( Ni­gel Hawt­hor­ne, 1929–2001) och hans Char­lot­te ( He­len Mir­ren) an­sågs va­ra det en­da lyck­li­ga pa­ret i den eng­els­ka kung­li­ga histo­ri­en tills han bör­ja­de bli li­te knäpp… (The Mad­ness of King Ge­or­ge, 1994)

Svart ko­me­di med Ni­gel Hawt­hor­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.