Trains­pot­ting 2

TV Tidningen - - FILMKANALER -

23.00

En upp­föl­ja­re till den hö­ge­ner­gis­ka skild­ring­en av någ­ra knar­kan­de ung­do­mar i Edin­burgh. Nya fil­men speg­lar sig he­la ti­den med och mot sin fö­re­gång­a­re. Men pre­cis som roll­fi­gu­rer­na har svårt att hit­ta till­ba­ka till varand­ra, är det som att Dan­ny Boy­le in­te hel­ler vet vad han vill med åter­för­e­ning­en. (T 2 Trains­pot­ting, 2017)

Ewan McG­re­gor i för­vir­rad upp­föl­ja­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.