Frå­ga dok­torn

TV Tidningen - - DAGENS -

19.00

Hon har mött onds­kan – men även upp­levt lju­sa stun­der i ett land präg­lat av krig. Pro­fes­sorn El­li­nor Ädel­roth res­te till Kon­go för att ar­be­ta på ki­rur­gen De­nis Mukwe­ges sjuk­hus där våld­täktsof­fer be­hand­las. Hon be­rät­tar bland an­nat om hur De­nis Mukwe­ge, årets freds­pris­ta­ga­re, är som chef.

De­nis Mukwe­ge får No­bels freds­pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.