Kal­la fak­ta

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

I ja­nu­a­ri 2017 sköts en man i Hal­lon­ber­gen norr om Stock­holm. Sex vec­kor se­na­re mör­da­des ett gift par i när­he­ten. Ma­ken ha­de läm­nat upp­gif­ter om skjut­ning­en till po­li­sen, och åkla­gar­na miss­tänk­te att gär­nings­män­nen vil­le tys­ta ho­nom. ”Kal­la fak­ta” tit­tar när­ma­re på vitt­nes­skyd­det och hit­tar bris­ter.

Rät­te­gång­ar­na av­slu­ta­des i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.