Vem har gått ner mest?

Big­gest lo­ser VIP

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

När Alex­an­dra Zaz­zi, Kal­le Mo­ra­eus och de and­ra kän­di­sar­na kom till Ekolsunds slott i En­kö­ping vän­ta­de en häl­so­sam­ma­re livs­stil. I fi­na­len ska de två som har lyc­kats bäst i kam­pen mot vå­gen vägas in en sista gång. Dess­utom kom­mer al­la som har åkt ut täv­ling­en till­ba­ka för att be­rät­ta hur det har gått för dem.

Från bör­jan var de åt­ta – vem vin­ner?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.