Kodjo bu­rar in tri­on

Mu­sik­hjäl­pen 2018 – in­lås­ning­en

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

”Mu­sik­hjäl­pen” riv­star­tar med in­lås­ning­en av Da­ni­el Adams-Ray, Wil­li­am Spetz och Fa­rah Abadi i en glas­bur i Lund.

Där­i­från ska ar­tis­ten, skå­de­spe­la­ren och ra­di­o­pro­fi­len skram­la in peng­ar i 144 tim­mar. Te­mat i årets ”Mu­sik­hjäl­pen” är ”Al­la har rätt att fun­ka oli­ka”. Bi­dra­gen går till män­ni­skor med funk­tions­ned­sätt­ning i låg-och me­del in­komst­län­der, en grupp som ris­ke­rar att fast­na i fat­tig­dom. Pro­gram­le­da­re för in­lås­ning­en är Kodjo Ako­lor. För­ra året sam­la­de ”Mu­sik­hjäl­pen” in över 74 mil­jo­ner kro­nor.

Kodjo Ako­lor.

RE­DO ATT LÅSAS IN Da­ni­el Adams-Ray, Fa­rah Abadi och Wil­li­am Spetz le­der ”Mu­sik­hjäl­pen” som sänds från Lund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.