Ita­li­an job

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Lätt­sam och fart­fylld ac­tionko­me­di som ut­spe­las i Venedig, Al­per­na och Los Ang­e­les. Med Mark Wahl­berg, Do­nald Sut­her­land, Ed­ward Nor­ton, Char­li­ze The­ron, guld­tac­kor vär­da 35 mil­jo­ner dol­lar och biljak­ter med snab­ba små bi­lar, hund­ko­jor. En upp­föl­ja­re som skul­le ha ut­spe­lats i Bra­si­li­en pla­ne­ra­des un­der fle­ra år, men blev ald­rig av. (The Ita­li­an job, 2003)

Lätt­sam och fart­fylld ac­tionko­me­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.