Gri­pan­de dra­ma

Mäs­ter­ska­pet

TV Tidningen - - DAGENS -

23.35

Väl­gjort, väl­spe­lat och rätt gri­pan­de brit­tiskt dra­ma, om en ton­års­grabb – spe­lad av Asa But­ter­fi­eld, som trots att han ba­ra är 21 år har över 20 film­rol­ler bakom sig – som är övers­mart, men har svårt att um­gås med jämn­å­ri­ga. När han blir ut­ta­gen som lan­dets re­pre­sen­tant i ma­te­ma­ti­ko­lym­pi­a­den, ställs allt på sin spets.

Med Ra­fe Spall, Sal­ly Hawkins och Ed­die Marsan i vik­ti­ga vux­en­rol­ler. Fil­men byg­ger del­vis på Da­ni­el Lightwings liv. Han är en nu 30-årig brit­tisk ma­te­ma­ti­ker som bland an­nat har job­bat för Goog­le och ett ki­ne­siskt it­fö­re­tag. Han har dock be­rät­tat att han har svårt att um­gås i sto­ra folk­sam­ling­ar och trivs bäst med att job­ba i en­sam­het. Hans liv har även skild­rats i en brit­tisk tv-do­ku­men­tär, ”Beau­ti­ful young minds”, från 2007. (X + Y, 2014)

VÄL­GJORT OCH VÄL­SPE­LAT Asa But­ter­fi­eld spe­lar en övers­mart grabb som ska stäl­la upp i ma­te­ma­ti­ko­lym­pi­a­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.