McQu­een

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.10

En när­gång­en skild­ring av Alex­an­der McQu­e­ens (1969– 2010) kor­ta men in­ten­si­va liv. Han var ar­be­tar­grab­ben från Lon­don som blev en av värl­dens främs­ta mo­deska­pa­re, en slags mo­de­värl­dens ”bad boy” med sitt sin­ne för det choc­ke­ran­de. Pri­vat blev han ald­rig rik­tigt lyck­lig. Han tog li­vet av sig, en vec­ka ef­ter sin mors död. (2018)

En do­ku­men­tär om mo­de­värl­dens ”bad boy”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.