Moon­light

TV Tidningen - - FILMKANALER -

16.10

Fil­men som vann en Oscar för bäs­ta film i fjol. Ut­spe­las i Mi­a­mis svar­ta kvar­ter och hand­lar om att va­ra ung, fat­tig, svart och gay. Vi föl­jer via oli­ka skå­de­spe­la­re en ung grabb fram till ett helt an­norlun­da vux­en­liv. En stark histo­ria. Fil­men vann även en Oscars för bäs­ta bi­roll, Ma­hers­ha­la Ali, och ma­nus. (2016)

Pris­be­lö­nad skild­ring av en ung mans upp­växt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.