The man with the iron he­art

TV Tidningen - - FILMKANALER -

23.30

Verk­lig­hets­ba­se­rat dra­ma om mor­det på Re­in­hard Heydrich (1904–1942). Han räk­nas som en av För­in­tel­sens ar­ki­tek­ter. Ja­son Clar­ke och Ro­samund Pi­ke spe­lar Heydrich och hans fru, Jack O’Con­nell och Jack Rey­nor är de som ut­för upp­dra­get att ha ihjäl ho­nom. Väl­gjort och spän­nan­de. (HH­hH, 2017)

Ja­son Clark och Ro­samund Pi­ke som äk­ta par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.