The spi­rit of Christ­mas

TV Tidningen - - DAGENS -

7.05

Ame­ri­kanskt tv-dra­ma om en kvin­na ( Jen Lil­ley) som för­sö­ker säl­ja ett li­tet bed & bre­ak­fast­stäl­le. Ett spö­ke, som tar form av en sti­lig man ( Tho­mas Beau­do­in), va­kar dock över plat­sen och vill för­hind­ra allti­hop. Gis­sa vil­ka som blir kä­ra i varand­ra ..? In­te fullt så få­nigt som det lå­ter och bra skå­de­spe­la­re räd­dar fil­men. (2015)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.