On the twelfth day of Christ­mas

TV Tidningen - - DAGENS -

17.10

Ame­ri­kansk tv-film, pro­du­ce­rad för ka­na­len Hall­mark, näs­tan all­tid ett tec­ken på att det blir på tok för smö­rigt. Det gäl­ler även den­na tun­na och få­ni­ga histo­ria, där en kvin­na ( Broo­ke Ne­vin) ska för­sö­ka få sin ung­doms kärlek ( Ro­bin Dun­ne), som just flyt­tat till­ba­ka till stan, att in­tres­se­ra sig för jul­fi­ran­det – och för hen­ne. (2015)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.