The kil­ling of a sacred de­er

TV Tidningen - - FILMKANALER -

20.00

Yor­gos Lant­hi­mos (”Dog­tooth”, ”The lob­s­ter”) fort­sät­ter gö­ra märk­li­ga hy­bri­der av skräck, dra­ma och svart ko­me­di. Här är Co­lin Far­rell och Ni­co­le Kid­man ett gift par, bå­da fram­gångs­ri­ka lä­ka­re med två barn. En märk­lig ton­å­ring näst­lar sig in i fa­mil­jen och nå­gon tving­as fat­ta ett fa­sans­fullt be­slut… (2017)

Ni­co­le Kid­man spe­lar mot Co­lin Far­rell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.