P2 do­ku­men­tär: Den sjung­an­de re­vo­lu­tio­nen

TV Tidningen - - KRYSSET -

lör­dag 12.03

Sång och mu­sik har of­ta spe­lat en stor roll i re­vo­lu­tio­ner värl­den över. Så även när de bal­tis­ka sta­ter­na fri­gjor­de sig från då­va­ran­de Sov­je­tu­ni­o­nen. I do­ku­men­tä­ren re­ser vi till­ba­ka till åren 1988–1991 då hund­ra­tu­sen­tals es­ter sjöng för sin fri­het. Vi mö­ter bland an­nat vis- och rock­sång­a­ren Ivo Lin­na.

Vis- och rock­sång­a­ren Ivo Lin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.