Tan­kar för da­gen

TV Tidningen - - KRYSSET -

måndag 6.50

An­na Tibb­lin de­lar med sig av si­na tan­kar. Hon var ak­ti­vist, blev fö­re­ta­ga­re och är nu chef på or­ga­ni­sa­tio­nen We ef­fect.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.