”Mu­sik­hjäl­pen”-trio in i bu­ren

Mu­sik­hjäl­pen 2018

TV Tidningen - - KRYSSET -

måndag 20.03

”Al­la har rätt att fun­ka oli­ka” är te­mat för ”Mu­sik­hjäl­pen 2018”, och det är ”Mu­sik­hjäl­pen”-ve­te­ra­nen Kodjo Ako­lor som lå­ser in årets pro­gram­ledartrio Da­ni­el Adam­sRay, Fa­rah Abadi och Wil­li­am Spetz i glas­bu­ren på Stor­tor­get i Lund. Där­i­från kom­mer de att di­rekt­sän­da ra­dio dyg­net runt i 144 tim­mar för att sam­la in peng­ar till Ra­di­o­hjäl­pens pro­jekt med fo­kus på årets te­ma. Till sin hjälp un­der vec­kan har pro­gram­le­dar­na bland and­ra publi­kens am­bas­sa­dö­rer Peg Par­ne­vik och Aron An­der­son. Han­na ”Ha­naPee” Pers­son är re­san­de re­por­ter och kom­mer att ge ögon­vitt­nes­skild­ring­ar från Gu­a­te­ma­la. Det blir även gäs­ter, li­ve­mu­sik och låtönsk­ning­ar. ”Mu­sik­hjäl­pen 2018” sänds från den 10 till 16 de­cem­ber.

BLIR INLÅSTA Årets pro­gram­le­da­re är Da­ni­el Adams-Ray, Fa­rah Abadi och Wil­li­am Spetz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.