Li­vet som smar­ta tvil­ling­ar

Bar­na­mi­ni­s­te­ri­et do­ku­men­tär

TV Tidningen - - KRYSSET -

tisdag 21.03

Vi mö­ter de sär­be­gå­va­de enäggstvil­ling­ar­na Erik och Gustav. De var med i pro­gram­met förs­ta gång­en när de var tio år och gick i års­kurs sju. Då van­triv­des kil­lar­na för att de in­te fick till­räck­li­ga ut­ma­ning­ar. Nu är de 15 år och bor i Brys­sel, Bel­gi­en. Hur har det gått för dem?

Enäggstvil­ling­ar­na Erik och Gustav be­rät­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.