MISSA IN­TE Vil­ka kla­rar cut­ten?

TV Tidningen - - SPORTKANALER -

South Afri­can Open är en av värl­dens älds­ta golf­täv­ling­ar och fick Eu­ro­pa­toursta­tus 1997. Se­dan dess har två svens­kar vun­nit – Mat­hi­as Grön­berg 2000 och Hen­rik Sten­son 2012. Via­sat Golf 11.00

Pais­ley vann i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.