Se­ven

TV Tidningen - - DAGENS -

23.30

En rug­gigt obe­hag­lig och väl­digt stil­bildan­de thril­ler av Da­vid Fin­cher. Re­dan för­tex­ter­na ska­par en yt­terst mor­bid stäm­ning. Brad Pitt och Mor­gan Fre­e­man spe­lar po­li­ser­na som ja­gar en se­ri­e­mör­da­re som på ett ma­ka­bert sätt har ihjäl folk som be­gått de sju döds­syn­der­na. En kol­svart thril­ler från den förs­ta till den sista bildru­tan. (Se7en, 1995)

Med Mor­gan Fre­e­man och Brad Pitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.