Roswell, New Mex­i­co

TV Tidningen - - HÖJDARE -

HBO Nor­dic

Sci­ence fic­tion-se­ri­en ”Roswell” sän­des mel­lan 1999 och 2002 med bland and­ra Kat­he­ri­ne Heigl, Co­lin Hanks och Shi­ri Apple­by i rol­ler­na. I ny­ver­sio­nen ”Roswell, New Mex­i­co” kom­mer en kvin­na till­ba­ka till sin hemstad där hon får re­da på san­ning­en om sin ton­års­kär­lek.

PRE­MIÄR ONS­DAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.