Am­bu­lan­sen

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

”Am­bu­lan­sen” föl­jer sjuk­vår­da­re och lar­mo­pe­ra­tö­rer i Lon­dons am­bu­lanskår. I den tred­je sä­song­en han­te­rar per­so­na­len bland an­nat överdo­ser, hjärt­at­tac­ker, olyc­kor, skjut­ning­ar och kniv­skär­ning­ar. Ope­ra­tö­rer­na mås­te ta fram de­tek­ti­ven i sig när de får in larm om Twit­te­rin­lägg som hand­lar om själv­mord.

Sjuk­vår­dar­na har tuf­fa ar­bets­da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.