The Ex­pen­da­bles 2

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Än­nu en tja­tig och kli­ché­fylld ac­tion­film där le­go­sol­da­ter­na, spe­la­de av idel kän­di­sar som Syl­ve­s­ter Stal­lo­ne, Ja­son Statham, Jet Li, Dolph Lund­gren, Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger med fle­ra, drar ut i strid. Myc­ket pang­pang. Ne­der­ländsk-svens­ka Aman­da Ooms sät­ter dock fak­tiskt visst av­tryck i en bi­roll som le­da­re för en re­bel­lisk mot­stånds­grupp. (2012) tu­rer när två po­li­ser ( Bru­ce Wil­lis, Tra­cy Mor­gan) ska ja­ga rätt på den enes för­svun­na ba­se­boll-kort, en vär­de­full ra­ri­tet, som han vill säl­ja för att ha råd att kun­na be­ta­la för dot­terns bröl­lop. (2010)

På jakt ef­ter ett vär­de­fullt sam­lar­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.