Catch me if you can

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Ste­ven Spiel­bergs verk­lig­hets­ba­se­ra­de film om lu­ren­dre­ja­ren Frank Abag­na­le jr ( Le­o­nar­do DiCaprio) från New York. Han blev ökänd un­der 1960-ta­let när han på raf­fi­ne­ra­de sätt svind­la­de till sig mång­mil­jon­be­lopp. Och hann job­ba som pi­lot, lä­ka­re och ad­vo­kat – ut­an ut­bild­ning och in­nan han fyllt 20 år. Un­der­hål­lan­de, snygg och ro­lig. Med Christop­her Wal­ken, Nat­halie Baye, Tom Hanks, Mar­tin Sheen och Amy Adams. (2002)

Fa­sci­ne­ran­de film om en fa­sci­ne­ran­de bluff­maka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.