Detro­it

TV Tidningen - - FILMKANALER -

22.05

I Detro­it som­ma­ren 1967 råd­de un­dan­tags­till­stånd när mörk­ret fal­lit och Na­tio­nal Gu­ard och po­li­sen pat­rul­le­ra­de ga­tor­na. Ar­tis­ter, Vi­et­nam­ve­te­ra­ner, även­tyrs­lyst­na vi­ta kvin­nor, po­li­ser ochand­ra drab­bar sam­man i Oscars­be­lö­na­de Kat­hryn Bi­ge­lows verk­lig­hets­ba­se­ra­de myc­ket star­ka drama. (2017)

Po­lis­bru­ta­li­tet mot svar­ta i 1960-ta­les USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.