Ro­bocop 3

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Tred­je gång­en när en bland­ning av män­ni­ska och ro­bot be­käm­par brotts­lig­he­ten i Detro­it.

Pe­ter Wel­ler trött­na­de ef­ter två fil­mer, här gör den rätt färg­lö­sa Ro­bert John Bur­ke ti­tel­rol­len.

Sak­nar förs­ta fil­mens hu­mor och med ned­to­nat våld – fil­men ha­de 13-års­gräns i USA – blev det en väl­digt me­sig ac­tion­film. (1992)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.