The ex­pen­da­bles 3

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Tred­je gång­en gillt för le­go­sol­da­ter­na som skic­kas på upp­drag som CIA of­fi­ci­ellt in­te vill be­fat­ta sig med. Nu ska Syl­ve­s­ter Stal­lo­ne, Dolph Lund­gren med fle­ra gam­la stö­tar stäl­la en gal­ning ( Mel Gib­son) in­för krigs­rätt i Haag. Hyf­sad action och skämt som of­ta mer an­spe­lar på skå­de­spe­lar­nas pri­va­ta image än på de­ras roll­fi­gu­rer. (2014)

Mel Gib­son spe­lar sol­da­ter­nas mål­tav­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.