Fi­ra med Fer­ris

TV Tidningen - - FILMKANALER -

16.25

En un­der­hål­lan­de ko­me­di av John Hug­hes (1950– 2009), som un­der en pe­ri­od var den ame­ri­kans­ka high school-fil­mens mäs­ta­re. Hand­lar om en skol­trött kil­le som of­ta skol­kar. När han gör det än­nu en gång, be­stäm­mer sig rek­torn att sät­ta dit ho­nom, en gång för al­la. (Fer­ri Bu­el­ler’s day off, 1986)

Av higschool-fil­mens mäs­ta­re John Hug­hes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.