La­dy M

TV Tidningen - - FILMKANALER -

23.50

Histo­ri­en ut­spe­las i 1800-ta­lets Eng­land. Unga La­dy Mac­beth ( Flo­rence Pugh) säljs som li­ve­gen hust­ru till en äld­re gods­her­re, men blir ihop med hans unga stall­dräng. En film som är tju­sig som ett gam­mal­dags ko­stym­dra­ma, men sam­ti­digt bru­talt som en mo­dern psy­ko­lo­gisk thril­ler. (La­dy Mac­beth, 2017)

Med unga Flo­rence Pugh i ti­tel­rol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.