Proud Ma­ry

TV Tidningen - - FILMKANALER -

20.00

Ame­ri­kansk B-action re­gis­se­rad av svens­ken Ba­bak Na­ja­fi, som fått en in­ter­na­tio­nell kar­riär ef­ter ”Snab­ba cash II”. Det är kom­pe­tent gjort, men en fö­ga in­tres­sant histo­ria, om en kvinn­lig tor­ped som ham­nar i bråk med and­ra kri­mi­nel­la. Men Ta­ra­ji P Hen­son över­ty­gar i hu­vud­rol­len som kvinn­lig tuf­fing. (2018)

Ta­ra­ji P Hen­son i B-action av svensk re­gis­sör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.