Scott & Bailey

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Po­li­ser­na Ja­net Scott och Rachel Bailey gör ett stort ge­nom­brott i ut­red­ning­en i det av­slu­tan­de av­snit­tet av den fem­te sä­song­en av ”Scott & Bailey”. Av­snit­tet är se­ri­ens sista – än så länge finns ing­en sä­song sex i sik­te. Se­ri­en har sänts i Stor­bri­tan­ni­en se­dan 2011, i Sve­ri­ge har sä­song­er­na av­löst varand­ra se­dan vå­ren 2017.

Sista av­snit­tet med Scott och Bailey.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.