Spe­la­de med Hend­rix

I troll­kar­lens hatt

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Bo Hans­son blev världs­be­römd med si­na ”Sa­gan om ring­en”-tolk­ning­ar. Själv för­sök­te han hål­la sig bor­ta från ramp­lju­set. Fil­ma­ren HansErik The­rus följ­de mu­si­kern Bo Hans­son fram till Hans­sons död 2010. Do­ku­men­tä­ren ”I troll­kar­lens hatt”, som sän­des förs­ta gång­en 2015, skild­rar en mu­si­ker som var fö­re sin tid.

Som ena hal­van av Hans­son & Karls­son spe­la­de han in­stru­men­tal, of­ta im­pro­vi­se­rad, jazzrock och hans ski­va, ba­se­rad på JRR Tol­ki­ens ”Sa­gan om ring­en”-tri­lo­gi, sål­de guld ut­om­lands i bör­jan av 1970ta­let.

Fo­to: GUN­NAR NAESLUND

Bo Hans­son (1943–2010).

DUO Hans­son & Karls­son (Bo Hans­son och Jan­ne ”Lof­fe” Carls­son) spe­la­de med Ji­mi Hend­rix någ­ra gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.